Naslovnica Proračuni Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2022.-2024.
Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2022.-2024. PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 28 Lipanj 2021 11:34

Dokument okvirnog proračuna izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i Zakonom o Proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 30/20) i predstavlja preliminarni nacrt proračuna za 2022. godinu, kao i preliminarne projekcije proračuna za 2023. i 2024.godinu.

Proračunski proces i donošenje proračuna za iduću kalendarsku godinu zasniva se na srednjoročnom, trogodišnjem planiranju i srednjoročnom okviru rashoda (SOR) a kalendar aktivnosti je propisan samim Zakonom o proračunima.
DOP za razdoblje 2022.–2024. godine izvještava o prošlim, sadašnjim i budućim elementima proračuna, prikazuje rashode za 2020. godinu, plan za 2021. godinu, nacrt za 2022. godinu te predviđanje za 2023. i 2024. godinu. Izrada DOP-a u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i u Županiji započela je tijekom 2006. godine a u realizaciji su sudjelovale američka agencija za međunarodnu pomoć (USAID) kao i engleska Vlada te njene agencije uz sudjelovanje domaćih vlada (raznih razina).
Županijski i Federalni DOP-ovi čine konsolidirane dokumente koji obuhvaćaju podatke gradova, općina i fondova te su za sada bez javnih poduzeća, kako bi se na taj način nakon konsolidacija dobila cjelovita, potpuna fiskalna slika i pozicija države i ekonomije.
Koraci koji su potrebni da bi se finalizirao DOP traže prikupljanje planskih podataka o potrošnji po proračunskim korisnicima na gradskoj, općinskoj i županijskoj razini te od fondova s područja županije u odgovarajućoj prihvatljivoj formi kroz dvije instrukcije proračunskih korisnika.
Glavni cilj Dokumenta okvirnog proračuna je upoznavanje Vlade Županije Zapadnohercegovačke s programima i zahtjevima koje predlažu proračunski korisnici zaduženi po zakonu za svoje područje djelovanja i rada za koja su zakonito utemeljena po utvrđenoj metodologiji i načinu prezentiranja i po ekonomskoj klasifikaciji i ostalim propisanim klasifikacijama.
Po razmatranju zahtjeva proračunskih korisnika Vlada Županije usvaja ovaj dokument
svojim odgovarajućim aktom (zaključkom) i dalje ga šalje na uvid
zakonodavnom tijelu Skupštini, te se objavljuje na web stranici u skladu sa Zakonom.
Vlada na temelju svih informacija sadržanih u ovom dokumentu i drugim informacijama s kojima raspolaže, a koje polaze od projekcija prihoda za iduću fiskalnu godinu određuje limite gornje granice potrošnje po proračunskim korisnicima, koje šalje istima. Nakon toga, s ciljem da nastave s radom kako bi došli do prijedloga proračuna za iduću godinu i predviđanja proračuna za dvije naredne godine, koji se po proračunskom ciklusu i kalendaru aktivnosti te akcijskom planu treba donijeti na Skupštini do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Od ključne važnosti je držati se zakonskog kalendara u donošenju proračuna za iduću godinu, te je potrebno prihvatiti i primijeniti zakonske odredbe ako još nisu usuglašeni zakoni između razina vlasti koje su u bitnom pragmatične naravi.
U skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» broj: 19/06) i Zakonom o proračunima u ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 30/20) pripremljen je Dokument okvirnog proračuna koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda (SOR) za 2022. – 2024. godinu.
Proračun je glavni Vladin instrument za izradu politika i sredstvo kojim se Vladini
prioriteti prenose u usluge, programe i aktivnosti kao odgovor na socijalne i
ekonomske potrebe građana i svoj ukupni programski cilj, Vladinu politiku.
U 2021. godini Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke priprema Dokument okvirnog proračuna kao dio proračunskog planiranja pristupom Srednjoročnog okvira planiranja i pripreme proračuna za 2022. godinu kao strategiji viših tijela planiranja.
Strategija je način kako se trebaju koristiti pojedini resursi a u javnim financijama, novci poreznih obveznika, da bi se iskoristile okolnosti za stvaranje željenih ciljeva.
Dokument okvirnog proračuna treba da pomogne Vladi Županije Zapadnohercegovačke da razvije bolju stratešku osnovu za dodjelu prihoda proračuna (alokaciju) koja se temelji na prioritetnim politikama i ciljevima, a polazeći uglavnom od oskudnih i ograničenih godišnjih prihoda prisutnih svugdje u svijetu, te je u biti samo potpora za odlučivanje o proračunu.

pdf icon Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2022.-2024.

 

grb ljubuski  grb siroki grb posusje  grb grude

karta zzh m

prostorni podaci zzh

Kontakt
IV. brigade HVO Stjepan Radić 9
Ljubuški
Županija Zapadnohercegovačka
88320
BiH
E-mail: zzh-mfin@tel.net.ba
Telefon: +387 39 831 761
Fax: +387 39 831 894