Instrukcija broj 1 Ispis
Ponedjeljak, 01 Travanj 2019 07:53

Poštovani proračunski korisnici u prilogu imate link u kojemu su smještene upute za instrukciju broj 1.

Molimo Vas da se pridržavate uputa i da popunite tabelu kako smo zadali u pojašnjenju i kako je prikazano na obukama.

Molimo vas, da nam prilikom popunjavanja kolone Projekti dostavite napismeno sve projekte koje ste koristili da ih uredno priložimo u aplikaciju da bi se tabela učitala.

Uputstva za instrukciju broj 1