Naslovnica Javna nabava Odluka
Odluka PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 10 Srpanj 2023 20:48

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14 i 59/22), članka 26. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke, broj: 04-01-34-34/23 od 03. siječnja 2023. godine , a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu usluga - Usluge tehničke podrške sa pretplatom i usluga nadogradnje sa funkcionalnom podrškom za Oracle rizničnu aplikaciju – Cloud za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke putem otvorenog postupka, ministrica financija donosi: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 2.

 pdf iconOdluka

 

grb ljubuski  grb siroki grb posusje  grb grude

karta zzh m

prostorni podaci zzh

Kontakt
IV. brigade HVO Stjepan Radić 9
Ljubuški
Županija Zapadnohercegovačka
88320
BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 39 831 761
Fax: +387 39 831 894