Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2018.-2020. Ispis
Utorak, 07 Studeni 2017 08:14

Temeljni zakoni koji reguliraju izradu i nalažu donošenje Dokumenta okvirnog proračuna su zakoni o proračunima na federalnoj i županijskoj razini vlasti koji su donijeti po uzoru dobre svjetske prakse a tijekom reformske faze prilagođavanja domaće regulative prema praksi koja se primjenjuje u zemljama tržišne orijentacije i demokracije i dodajmo da je taj proces još u tijeku i nastavlja se na svim razinama vlasti.

Proračunski proces i donošenje proračuna za iduću kalendarsku godinu zasniva se na srednjoročnom-trogodišnjem planiranju i srednjoročnom okviru rashoda (SOR) a  kalendar aktivnosti je sada propisan samim zakonom o proračunu.
DOP za razdoblje 2018.–2020. u biti izvještava o prošlim, sadašnjim i budućim elementima proračuna prikazuje rashode za 2016. godinu te plan za 2017. godinu, plan za 2018. godinu (nacrt) te predviđanje za 2019.godinu i 2020. godinu.

pdf icon velika
Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2018.-2020.