Naslovnica Natječaji
Javni natječaji
Obaijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača goriva PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 01 Srpanj 2015 09:54

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavka (1), (3) i (6) i članka 89. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BIH", broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave goriva za potrebe Ministarstva financija za 2015. godinu u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, ministar financija donio je:

Ažurirano: Srijeda, 01 Srpanj 2015 09:58
Više...
 
Obaijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača loživog ulja PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 01 Srpanj 2015 09:41

Na temelju članka 64. stavak (1 ) točka b) i članka 70. stavka (1). (3) i (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BIH", broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba. usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave loživog ulja za potrebe Ministarstva financija za 2015. godinu u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, ministar financija donio je: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ažurirano: Srijeda, 01 Srpanj 2015 09:59
Više...
 
Obavijest o nabavi robe i usluga PDF Ispis E-mail
Srijeda, 19 Rujan 2012 12:25

Ministarstvo-financijaOdluka o pokretanju postupka raspisivanja nadmetanja za javnu nabavu roba i usluga za 2009. godinu broj 04-02-14-173/09

Više...